[DOTNETVN] Module hóa một ứng dụng AspNet Core

Thiết kế ứng dụng theo dạng module không còn mới và đang được sử dụng rộng rãi trong nhiều dự án vì khả năng mở rộng của nó vì vậy hôm này mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để thiết kế cũng như lập trình dạng module trong AspNet Core. 

Trong demo này mình sẽ tạo một ứng dụng đơn giản bằng cách áp dụng kỹ thuật lập trình và thiết kế theo kiểu module nhưng được áp dụng cho project được tạo bằng AspNet Core.

Source Code: https://github.com/dotnetvn-projects/DemoModularAspNetCore

Document kèm: https://github.com/dotnetvn-projects/DemoModularAspNetCore/blob/master/Document.pptx

Thông tin bài viết