[DOTNETVN] SOLID Principles - Tâm Pháp Tầng Thứ 2 Open-Closed

Tiếp tục với seri video về SOLID với tâm pháp tầng 2 nhé anh em OPEN-CLOSED

SOLID Principles - Tâm Pháp Tầng Thứ 2 Open-Closed

Hello Anh Em hôm nay chúng ta tiếp tục với SOLID Principle nguyên tắt #2 là Open-Closed nhé. Anh Em nào muốn xem lại từ Tâm Pháp tầng một thì click vô đây nhé Tâm Pháp #1

Thông tin bài viết