[DOTNETVN] SOLID Principles - Tâm pháp tầng thứ 5 Dependency Inversion

Tiếp tục với seri video về SOLID với tâm pháp tầng 5 nhé anh em DEPENDENCY INVERSION

SOLID Principles - Tâm Pháp Tầng Thứ 5 Dependency Inversion

Hello Anh Em hôm nay chúng ta tiếp tục với SOLID Principle nguyên tắt #5 là Dependency Inversion nhé. Đây cũng là tâm pháp tầng cuối cùng nha, Anh Em nào muốn xem lại từ Tâm Pháp tầng một thì click vô đây nhé SOLID PRINCIPLES

Thông tin bài viết